روستای ناندل/ بهشتی گمشده در دل یک آبادی مرتفع خوش آب و هوا در مازندران، روستایی با چشم‌اندازهای زیبای ییلاقی

روستای ناندل/ بهشتی گمشده در دل یک آبادی مرتفع خوش آب و هوا در مازندران، روستایی با چشم‌اندازهای زیبای ییلاقی