سفر به مصر، کشور اهرام ها

کشور مصر یکی از باستان‌ترین تمدن‌های جهان است و تاریخچه‌ای بسیار غنی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری دارد. این کشور محل بنای اهرام ها و معابد بزرگی مانند کارناک و لوکسور است که همچنان جاودانه‌ترین آثار تاریخی و باستانی را در خود نگهداری می‌کند.