مرگ مشکوک بابک خرمدین کارگردان جوانی که در ۴۶ سالگی توسط والدینش به قتل رسید| علی اکبر خرمدین طراح قتل‌های زنجیره‌ای

در این مقاله از آرتیها به زندگی و مرگ مشکوک یک کارگردان جوان می پردازیم. بابک خرمدین (۱۲ مهر ۱۳۵۳– ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس ایرانی بود. آثار وی غالباً فیلم‌های کوتاه و بعضاً نیمه‌بلند یا بلند بودند. خرمدین سال‌ها در خارج از کشور بود و سپس به ایران بازگشت. وی در ۴۶ سالگی توسط والدینش به قتل رسید.