بررسی سریال حیثیت گمشده

داستان با تلف شدن بچه ای با آرام بخش به دست بهاره افشاری آغاز می شود. زوج بهاره افشاری و مهدی حسینی نیا چند سالی بچه دار نمی شوند به دردسر بزرگی می افتند و بیرون آمدن از آن برایشان سنگین تمام می شود. زخمی، عمیق تر از انزوا… ‌پای «حیثیت گمشده» در میان است! سریال حیثیت گمشده داستان یک خانواده ویران شده است که در آینده منشاء این ویرانی و گرفتاری، روشن خواهد شد؛ خانواده‌ای که شاید «فرزند» می‌توانست آنها را از «سقوط» نجات دهد.