بعد از چالش ها و قاچاق غیرقانونی فیلم «بی رویا» اکنون به صورت اختصاصی به نمایش درآمد

فیلم «بی رویا» داستان زوج جوانی به نام رؤیا و بابک است که قصد مهاجرت از ایران را دارند. دو هفته پیش از مهاجرت، رویا در خیابان با دختری بی‌نام و نشان مواجه می‌شود. حضور دختر در زندگی آنها به اتفاقاتی عجیب منجر شده و به تدریج هویت رؤیا دچار دگرگونی می‌شود. معمای هویت رؤیا با حضور بیشتر دختر در بطن زندگی او و بابک، کامل و کامل‌تر می‌شود.

فوتوکال فیلم «بی رویا» در جشنواره ونیز

فیلم بی رویا در جشنواره ونیز