پرونده شکایت آزاده مسیح زاده از اصغر فرهادی، مبنی بر ادعای حقوق وی برای سهیم شدن در فیلم «قهرمان» بی‌اساس و مردود اعلام شد

پرونده شکایت آزاده مسیح زاده از اصغر فرهادی، مبنی بر ادعای حقوق وی برای سهیم شدن در فیلم «قهرمان» بی‌اساس و مردود اعلام شد