تفاوت آشپزخانه سنتی با آشپزخانه مدرن درچیست؟

آشپزخانه، قلمرو فرماندهی خانم ها ست. این خانم ها هستند که باید در مورد دکوراسیون داخلی و چیدمان آن تصمیم گیری کنند. اگر از خانم ها سوال شود که چه آشپزخانه ایی را دوست دارید؟ اکثر خانم ها آشپزخانه های بزرگ را نام می برند.