ترکمن‌ صحرا یا دشت ترکمن/ منطقه‌ای جغرافیایی در شمال شرقی ایران، که از غرب به دریای خزر و از شمال به جمهوری ترکمنستان محدود می‌شود

ترکمن‌ صحرا یا دشت ترکمن/ منطقه‌ای جغرافیایی در شمال شرقی ایران، که از غرب به دریای خزر و از شمال به جمهوری ترکمنستان محدود می‌شود