بررسی سریال ترکی بابا (Baba)

زندگی ساده و محافظه کارانه خانواده ساروهانلی با سقوط هواپیما زیر و رو می شود. با شروع زندگی سخت جدید خانواده ساروهانلی، امین ساروهانلی برای محافظت از خانواده خود با بزرگترین آزمون زندگی خود روبرو می شود.