نگاهی به زندگی ابراهیم چلیکول بازیگر، مدل و بسکتبالیست اهل ترکیه/ چلیکول به تازگی در نقش اسکندر در فیلم «مست عشق» هنرنمایی کرده است

نگاهی به زندگی ابراهیم چلیکول بازیگر، مدل و بسکتبالیست اهل ترکیه/ چلیکول به تازگی در نقش اسکندر در فیلم «مست عشق» هنرنمایی کرده است