حمیدرضا امیری صفت(حمید صفت)، به مناسبت رمضان و نوروز ۱۴۰۳ با سریال «هفت سر اژدها» ساخته ابوالقاسم طالبی به تلویزیون می‌آید

حمیدرضا امیری صفت(حمید صفت)، به مناسبت رمضان و نوروز ۱۴۰۳ با سریال «هفت سر اژدها» ساخته ابوالقاسم طالبی به تلویزیون می‌آید