نگاهی به رئالیتی‌شو «اسکار» که پس از گذشت شش قسمت، هفته گذشته به پایان رسید/ اسکار در زمان انتشار با استقبال خوبی روبه‌رو شد

نگاهی به رئالیتی‌شو «اسکار» که پس از گذشت شش قسمت، هفته گذشته به پایان رسید/ اسکار در زمان انتشار با استقبال خوبی روبه‌رو شد