فصل سوم اجرای زنده رئالیتی‌شو «پدر خوانده» به کارگردانی سعید ابوطالب، به زودی وارد مرحله تصویربرداری می‌شود تا برای نوروز ۱۴۰۳ آماده شود

فصل سوم اجرای زنده رئالیتی‌شو «پدر خوانده» به کارگردانی سعید ابوطالب، به زودی وارد مرحله تصویربرداری می‌شود تا برای نوروز ۱۴۰۳ آماده شود