توقیف سریال «حشاشین» در ایران/ سریال مصری «حشاشین» به کارگردانی پیتر میمی مورد انتقاد مخاطبان قرار گرفت، این سریال ضد ایرانیست

توقیف سریال «حشاشین» در ایران/ سریال مصری «حشاشین» به کارگردانی پیتر میمی مورد انتقاد مخاطبان قرار گرفت، این سریال ضد ایرانیست