سریال «آپارتمان» به کارگردانی اصغر هاشمی، پس از چند دهه اکنون بار دیگر به شکل هفتگی روی آنتن شبکه یک رفت که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت

سریال «آپارتمان» به کارگردانی اصغر هاشمی، پس از چند دهه اکنون بار دیگر به شکل هفتگی روی آنتن شبکه یک رفت که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت