از حضور سحر گلدوست در سریال «در انتهای شب» تا دلجویی مسعود کیمیایی از حامد بهداد/ بهداد: از همکاری با او سرد و مایوس شدم

از حضور سحر گلدوست در سریال «در انتهای شب» تا دلجویی مسعود کیمیایی از حامد بهداد/ بهداد: از همکاری با او سرد و مایوس شدم