خبری شوکه‌کننده به طرفداران سینما/ همایون اسعدیان اعلام کرد: قیمت بلیت سینماها بسیار ارزان است و در برخی نقاط باید افزایش یابد

همایون اسعدیان، دبیر شورای صنفی نمایش در گفت‌وگو با ایسنا به نکاتی درباره افزایش قیمت بلیت‌ها اشاره کرد. او گفته: «واقعیت این است که قیمت بلیت سینما بسیار ارزان است. چون خرجی که مردم برای پفک و پف‌فیل می‌کنند به مراتب بیشتر از پولی است که برای بلیت سینما می‌دهند.»