پایانی جنجالی برای سریالی تماشایی/ «افعی تهران» به کارگردانی سامان مقدم و فیلمنامه پیمان معادی بعد از ۱۴ قسمت به نقطه پایانی رسید

پایانی جنجالی برای سریالی تماشایی/ «افعی تهران» به کارگردانی سامان مقدم و فیلمنامه پیمان معادی بعد از ۱۴ قسمت به نقطه پایانی رسید

شکایت از «افعی تهران»/ ماجرای شکایت از «افعی تهران» از جایی شروع شد که آرمان بیانی، از کتک‌هایی گفت که از ناظمش خورده است

شکایت از «افعی تهران»/ ماجرای شکایت از «افعی تهران» از جایی شروع شد که آرمان بیانی، از کتک‌هایی گفت که از ناظمش خورده است

نگاهی به قسمت اول سریال «افعی تهران» به کارگردانی سامان مقدم/ تمرکز اصلی روی بازی پیمان معادی است، بازیگری که فیلمنامه «افعی تهران» را نوشت

نگاهی به قسمت اول سریال «افعی تهران» به کارگردانی سامان مقدم/ تمرکز اصلی روی بازی پیمان معادی است، بازیگری که فیلمنامه «افعی تهران» را نوشت