پوشش زنان و مردان کرد/ کردهای ایران یکی از قدیمی‌ترین اقوام ایرانی هستند که آداب و رسوم، لباس و پوشش خاص خود را دارند

پوشش زنان و مردان کرد/ کردهای ایران یکی از قدیمی‌ترین اقوام ایرانی هستند که آداب و رسوم، لباس و پوشش خاص خود را دارند