کردهای کرمانج، آشنایی با تاریخچه، پوشش و موسیقی پر فراز و نشیب اما جذاب قوم بزرگ کرمانج‌ها در خراسان شمالی

کرمانج‌ها به کرد شمال معروفند. زبان مردم این منطقه کردی کرمانجی و دین آنان اسلام شیعه است. جمعیت کردهای خراسان دو میلیون نفر است.