هنر پارچه بافی(نساجی) یکی از هنرهای سنتی و مردمی ایران

هنر پارچه بافی یکی از هنرهای سنتی و مردمی ایران است که در طول قرون برای تولید پارچه‌های زیبا و دست‌ساز استفاده می‌شده است. در این هنر، نخ‌های رنگی روی یک بافت پشمی یا ابریشمی قرار می‌گیرند و با استفاده از مهارت و خلاقیت هنرمند، طرح‌های مختلفی را بر روی پارچه تکمیل می‌کنند.