سریال برف بی صدا می بارد

سریال برف بی صدا می بارد از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد و ماجرای کینه شخصیتی به نام «حبیب» از پدر یک خانواده ثروتمند را روایت کرد. سریال ، قصه…