فصل سوم مجموعه تلویزیونی تاریخی افسانه جومونگ با نام «جا میونگ گو» یا «امپراتور افسانه‌ها»، در مرحله دوبله و پخش از صداوسیماست

فصل سوم مجموعه تلویزیونی تاریخی افسانه جومونگ با نام «جا میونگ گو» یا «امپراتور افسانه‌ها»، در مرحله دوبله و پخش از صداوسیماست