ترانه علیدوستی و حواشی بازداشت

ترانه علیدوستی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ در زندان اوین بازداشت شد.