برترین سریال های سال ۲۰۲۲

جدیدترین سریال های ۲۰۲۲ در این نوشتار برای شما معرفی خواهند شد. اما ضمن نوشتار بهترین سریال های ۲۰۲۲ مقاله‌های بسیاری در سایت آرتیها همچون بهترین سریال های نتفلیکس ۲۰۲۲، بهترین سریال های رزمی ۲۰۲۲، بهترین سریال های کره ای ۲۰۲۲ و بهترین سریال های چینی ۲۰۲۲ موجود هستند؛ که می‌توانید به مطالعه آن‌ها بپردازید.