رئالیتی شو مهران مدیری| ساترا به خاطر تعهد مهران مدیری به تلویزیون برای ساخت دورهمی، مجوز تولید «اسکار» را نمی‌دهد

خبرهای ضدونقیضی درباره رویکرد ساترا نسبت به مسابقه «اسکار» مهران مدیری منتشر شد و هنوز مشخص نیست بالاخره تکلیف این مسابقه به کجا خواهد رسید. از یک طرف اعلام می‌شود که ساترا به خاطر تعهد مهران مدیری به تلویزیون برای ساخت دورهمی، مجوز تولید «اسکار» را نمی‌دهد و از سوی دیگر  برخی خبرگزاری‌ها این خبر را از سوی ساترا با تکذیب کرده‌اند.