تفاوت بالش ومتکا در چیست ؟

تفاوت بالش و متکا در این است که بالش ها پارچه ای چهارگوش (مستطیلی یا مربعی) هستند اما متکا ها پارچه ای استوانه ‌ای شکل هستند. البته بسیار اتفاق می افتد که افراد از تفاوت این دو آگاهی ندارند و آن ها را به جای یکدیگر استفاده می کنند.