تفلیس پایتخت و بزرگ‌ترین شهر گرجستان در شرق اروپا/ ترکیبی از معماری قرون وسطی، معماری نئوکلاسیک و معماری استالینیست

تفلیس پایتخت و بزرگ‌ترین شهر گرجستان در شرق اروپا/ ترکیبی از معماری قرون وسطی، معماری نئوکلاسیک و معماری استالینیست