تلسکوپ فضایی جیمز وب باز هم همه را شوکه کرد

در تصویر کیهانی تازه که توسط آژانس فضایی اروپا منتشر شده، دو ستاره جوان در فاصله ۱۴۷۰ سال نوری از زمین دیده می‌شوند.این جفت ستاره در حال تشکیل با نام «هربیگ-هارو ۴۷/۴۶» (Herbig-Haro ۴۶/۴۷) شناخته می‌شوند. با این حال با کمی دقت در تصویر و در بخشش زیرین آن جسمی فضایی دیده می‌شود که شبیه به یک علامت سوال غول‌پیکر در پهنه کیهان به نظر می‌آید.