کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون، رمانی تاریخی از میکا والتری| سینوهه به عنوان “یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌های تاریخ ادبیات فنلاند” شناخته می‌شود

کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون، رمانی تاریخی از میکا والتری است. اولین بار در سال ۱۹۴۵ به زبان فنلاندی و در ترجمه مختصر انگلیسی توسط نائومی والفورد منتشر شد.