حضور ستارگان مشهور جهان در جشنواره فیلم دریای سرخ عربستان/ محمد الترکی: «ما در مرکز یک جنبش فرهنگی قرار داریم»

جشنواره فیلم دریای سرخ عربستان با حضور ویل اسمیت، جانی دپ، شارون استون، رانویر سینگ و بازیگران عرب کارش را شروع کرد.