لی سون کیون بازیگر کره جنوبی در سن ۴۸ سالگی درگذشت/ پیکر بی‌جان لی سون کیون در یک ماشین در پارکی در مرکز سئول پیدا شد

لی سون کیون بازیگر کره جنوبی در سن ۴۸ سالگی درگذشت/ پیکر بی‌جان لی سون کیون در یک ماشین در پارکی در مرکز سئول پیدا شد