امیر جدیدی بعد از پنج سال دوری از فیلم کمدی، حالا با حضور در پروژه «مقصد مسقط» کریم امینی دومین فیلم کمدی‌اش را تجربه می‌کند

امیر جدیدی بعد از پنج سال دوری از فیلم کمدی، حالا با حضور در پروژه «مقصد مسقط» کریم امینی دومین فیلم کمدی‌اش را تجربه می‌کند