اصغر فرهادی رئیس هیات داوران زوریخ شد

پیش از شروع جشنواره کن و اعلام اسامی هیات داوران این جشنواره ، گفته می‌شد که اصغر فرهادی قرار است به عنوان رئیس هیات داوران در این جشنواره حاضر شود