فیلم «بی‌مادر» ساخته سید مرتضی فاطمی، فیلمی بلاتکلیف و خنثی/ هیچ زخمی شبیه هیچ زخم دیگه‌ای نیست، بعضی از زخم ها درد بی درمونن …

فیلم «بی‌مادر» ساخته سید مرتضی فاطمی، فیلمی بلاتکلیف و خنثی/ هیچ زخمی شبیه هیچ زخم دیگه‌ای نیست، بعضی از زخم ها درد بی درمونن …