آشنایی با ساز بربط یا عود

عود یا بربط سازی اصیل و باستانی است که قدمتی به اندازه تمدن سومر دارد و در خاورمیانه بخصوص ایران علاقه مندان زیادی دارد. امروزه این ساز علاوه بر سرزمین های شرقی در میان سایر اقوام غربی و کشورهای شرق آفریقایی طرفداران خاص خود را دارد. عود سازی زهی زخمه ای است که طول تقریبی آن ۸۵ سانتی متر است.