خداحافظی بازیگر زن دیگر از حرفه بازیگری/ مرجانه گلچین بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون در سن ۵۵ سالگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد

خداحافظی بازیگر زن دیگر از حرفه بازیگری/ مرجانه گلچین بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون در سن ۵۵ سالگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد