کتاب «زندگی خود را طراحی کنید» اثر بیل بورنت و دیوید ایوانس، به شما می‌آموزد تا در زندگی خود مانند یک طراح فکر کنید

کتاب «زندگی خود را طراحی کنید» اثر بیل بورنت و دیوید ایوانس، به شما می آموزد تا در زندگی خود مانند یک طراح فکر کنید

(بیشعوری) پرفروش ترین کتاب خودیاری

درواقع کتاب بیشعوری با مضامین روان‌شناسی، خودشناسی، شخصیت‌شناسی، اختلالات شخصیتی و رفتارشناسی نوشته شده است. اگر بی‌شعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است: می‌خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق.