نقد و بررسی فیلم «قاتلان ماه کامل» فیلمی پرمخاطب و پرستاره/ اسکورسیزی با اثر سینمایی بلند خود در سن ۸۱ سالگی، سینمادوستان را متعجب کرد

نقد و بررسی فیلم «قاتلان ماه کامل» فیلمی پرمخاطب و پرستاره/ اسکورسیزی با اثر سینمایی بلند خود در سن ۸۱ سالگی، سینمادوستان را متعجب کرد