دکوراسیون منزل به سبک چینی

سنت های چین با دیگر سنت ها متفاوت است همه چیز در روش و راه آرام وصلح آمیز چینی هاست. سبک داخلی چینی گوشه های تیز ندارد، مبلمان بزرگ و دست و پا گیر دارد، اما تنوع زیادی دارند ؛ مواد اصلی برای تولید اقلام داخلی الاستیک است، اما بامبو نیز قوی و زیاد است.