آشنایی با سبک مراکشی

یکی از عجیب و غریب ترین سبک های دکوراسیون داخلی سبک مراکشی است که حضور آن در طراحی داخلی نمایی منحصر بفرد و جذاب ایجاد می کند.