اصول طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

سالن ها و آرایشگاه ها باید فضایی به دور از استرس، غم و ناراحتی را برای مشتری و پرسنل ایجاد کند و امروزه مهم‌ترین ملاک مشتری در استفاده از سالن، محیط و دیزاین آن سالن به دلیل وجود احساس آرامش در این محیط است، چرا که مشتری امروز نیاز به استراحت و به‌دست آوردن آرامش در این محیط است.