ساکسیفون سازی منحصر به فرد با صدایی گرم و قوی، که در سبک‌های مختلف موسیقی از جمله جاز، بلوز، راک و کلاسیک استفاده می‌شود

ساکسیفون سازی منحصر به فرد با صدایی گرم و قوی، که در سبک‌های مختلف موسیقی از جمله جاز، بلوز، راک و کلاسیک استفاده می‌شود