نگاهی به سریال «ملکۀ اشک‌ها» به کارگردانی کیم وون هوی و جانگ یانگ وو/ سریالی که از حالا مدعی عنوان بهترین سریال کره‌ای سال است

نگاهی به سریال «ملکۀ اشک‌ها» به کارگردانی کیم وون هوی و جانگ یانگ وو/ سریالی که از حالا مدعی عنوان بهترین سریال کره‌ای سال است