طراحی داخلی و دکوراسیون به سبک تردیشنال

طراحی داخلی تردیشنال (سنتی)، گرمی و ظرافت گذشته را به زمان حال می بخشد و همان طور که از نامش بر می آید، مربوط به سنت و گذشتگان است. سبک سنتی تاریخ طولانی و غنی را دارا است که می توان به خوبی آن را ترسیم کرد.