مرجان محتشم بازیگری کم کار اما توانمند در سریال‌های خاطره انگیز و موفق تلویزیون، که بعد از بازی در سریال «پس ازباران» از بازیگری گذشت

مرجان محتشم بازیگری کم کار اما توانمند در سریال‌های خاطره انگیز و موفق تلویزیون، که بعد از بازی در سریال «پس ازباران» از بازیگری گذشت