داستان فیلم «سینما متروپل»

«سینما متروپل»، درامی در دل سال‌های سخت جنگ است و امید، همکاری، حرکت در جهت اهداف عمومی، پشتکار، همدلی و… از پیام‌های مثبت این فیلم است.