عدم حضور بهاره افشاری بازیگری پرحاشیه در فصل‌های جدید «پدر خوانده»/ بازیگری که با تیزهوشی راهش را جدا کرد

عدم حضور بهاره افشاری بازیگری پرحاشیه در فصل‌های جدید «پدر خوانده»/ بازیگری که با تیزهوشی راهش را جدا کرد