شمع‌ تراپی، یک روش درمان طبیعی (خلاصی از بیماری های روحی و جسمی) است که قدمت آن به صدها و شاید هزاران سال پیش باز گردد

شمع‌ تراپی، یک روش درمان طبیعی (خلاصی از بیماری های روحی و جسمی) است که قدمت آن به صدها و شاید هزاران سال پیش باز گردد

تاثیر شمع در دکوراسیون داخلی

تاثیر شمع در دکوراسیون، در گذشته ها، زیاد مطرح نموده است و مردم از شمعها به عنوان وسایلی برای ایجاد روشنایی محیط زندگیشان استفاده می کردند. اما به دلیل زیبایی و انرژی فوق العاده ای که دارند، طی سالیان گذشته کنار گذاشته نشدند، بلکه فقط کاربردشان تغییر پیدا کرد.