هلند جواهری درخشان در دنیا

هلند (Nederland) بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند به‌شمار می‌رود، که جزایری را در آمریکای مرکزی نیز شامل می‌شود. هلند از شرق با آلمان، از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از راه دریا با بریتانیا همسایه است. کشور گل لاله و سرزمین آسیاب بادی از معروف‌ترین لقب‌های هلند است.